CDN là gì? Tại sao CDN có thể giải quyết được vấn đề nghẽn mạng?

CDN là gì? Tại sao giải quyết được vấn đề nghẽn mạng?

Tại sao ở nước ngoài công nghệ CDN cực kì phát triển và được ứng dụng ở hầu hết các website? CDN là gì? Nó có thể giúp được gì cho...